Algemene Zaken

Kantine Commissie

  Naam Functie Contactgegevens
André Bronkhorst Voorzitter 06-51360281
a.bronkhorst7@chello.nl
Ingrid Tacke Inkoop 06-16784336
Cor Dibbets Financiën 06-33057033
c.dibbets4@upcmail.nl
De Kantine Commissie is, als onderdeel van Algemene Zaken, verantwoordelijk voor het beleid m.b.t. de kantine. Ook de inkoop, samenstelling assortiment, prijsstelling en financiële afhandeling en controle behoren tot de verantwoordelijkheden.

Activiteiten Commissie

  Naam Functie Contactgegevens
André Bronkhorst Voorzitter 06-51360281
a.bronkhorst7@chello.nl
Bianca van Zon Jeugdactiviteiten 06-44162154
jhvanzon@versatel.nl
Esther Gunzing Jeugdactiviteiten esther463@hotmail.com
Linda Draaijer Jeugdactiviteiten lindajacobs14@hotmail.com
Het organiseren van activiteiten is het speerpunt van de activiteitencommissie. Dit voor zowel de jeugd als de senioren.