Aanmelden vrijwilliger

Vele handen maken licht werk. Ook u kun een steentje bijdragen aan het voortbestaan van onze vereniging.
Via het Aanmeldingsformulier Vrijwilliger kun u aangeven welke werkzaamheden u voor de vereniging wilt uitvoeren.
Het formulier kunt u inleveren bij een van de bestuursleden of afgeven in het clubhuis.