Aanpassing binnen het bestuur

Geplaatst op Geplaatst in Bestuur

Dierensche Boys heeft ten aanzien van de samenstelling het bestuur gesproken met Jeremy Reichert. Aanleiding is de ontstane vacature voor de functie van bestuurslid Technische Zaken na het vertrek van Jasper Budel. Nadat Nanette van Zon zich bereid had verklaard de functie van secretaris van Henk Haverkamp op zich te willen nemen, heeft Henk de functie van bestuurslid Technische Zaken voorlopig waargenomen. Naar later bleek was dit geen tevredenstellende oplossing. Jeremy wil voorlopig als stagiair zitting nemen in het bestuur. Daarbij is afgesproken dat Jeremy voor nu en later geen verantwoordelijkheid zal nemen voor de afspraken die de vereniging maakt met of over de huidige trainer, zijnde de broer van Jeremy, Charles. Dit om vermenging van belangen te voorkomen.

In een later stadium zal worden vastgesteld of Jeremy als volwaardig lid kan worden toegevoegd aan het bestuur. Niet alleen Jeremy zelf maar ook het bestuur als de leden hebben hierin een bepalende stem.
Vooralsnog is het bestuur blij met de komst van Jeremy. Het is fijn dat hij in beginsel bereid is zijn kennis en ervaring beschikbaar te willen stellen aan de vereniging.
Formeel gezien zullen zowel Nanette als Jeremy pas in functie als bestuurslid treden, en uitoefening geven aan de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden, nadat op voordracht van het bestuur de leden op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering hiermee hebben ingestemd.