Aanpassingen contributie

Geplaatst op Geplaatst in Bestuur

Beste Leden,
Tijdens de jaarvergadering is er besloten om de lidmaatschappen in prijs te verhogen. De belangrijkste reden voor dit besluit is dat we té afhankelijk zijn van externe inkomsten. Met deze inkomsten zijn we erg blij maar we hebben geen invloed op de continuïteit van deze inkomsten. Als vereniging hebben we  nu eenmaal de behoefte aan continuïteit.

Bij de verhoging is er sterk rekening gehouden met het feit, dat we een zo laagdrempelige vereniging willen blijven. Een vereniging waar een ieder zich kan thuis voelen. Tevens heeft het bestuur toegezegd, zodra er meer sponsoring binnen kan worden gehaald, zullen we ook de contributies hier op aan passen. Waar het kan, zullen we dus streven naar een toekomstige verlaging.
Ook hebben we de groepen aangepast. Zo hebben we tegenwoordig een groep met spelende leden van 65 jaar of ouder en de Mini’s toegevoegd (t/m 5 jaar). Beiden groepen hebben een gereduceerd tarief.
Ook is er een nieuwe groep toegevoegd, “supporters” genaamd. Dit zijn zogenaamde “niet spelende of ondersteunende leden”. Dit kunnen ook donateurs zijn. Deze leden gaan een bedrag betalen vanaf 15,50 per kwartaal. Reeds bestaande donateurs en ondersteunende leden behouden hun huidige tarief. Het gaat dus alleen hier om nieuwe aanmeldingen.

De genoemde bedragen zijn afgerond op 5 cent en deelbaar door 3, dit is een boekhoudkundige regel binnen het door ons gebruikte programma van de KNVB.
Alle leden worden bovendien verzocht om voortaan per SEPA (machtiging) te betalen. Dit zorgt voor een duidelijke boekhouding en voorkomt mogelijke toekomstige geschillen.

Het vernieuwde inschrijfformulier kunt u opvragen bij het bestuur, of liggen in de kantine voor u klaar. Tevens staat het formulier op de website.

Mocht u vragen hebben kunt u zich altijd tot het bestuur richten.

De nieuwe bedragen zijn als volgt:
SENIOREN (65+) : € 15,-
SENIOREN (18 jaar tm 64) : € 40,05
JUNIOREN (13 t/m 17 jaar) : € 25,50
PUPILLEN (6 t/m 12 jaar) : € 18,60
Mini’s (t/m 5 jaar) : € 10,05
Supporters (Nieuwe toevoegingen) : v.a. € 15,60