• Wordt lid bij ons

     Competitie
  • Door de huidige corona maatregelen is het niet mogelijk de Algemene Ledenvergadering fysiek te organiseren. Om deze reden hebben wij er voor gekozen de Algemene Ledenvergadering digitaal te organiseren. Wij hebben geprobeerd iedereen hiervoor via een mail uit te nodigen. Indien u de mail niet heeft ontvangen kunt u dit aangeven via info@dierenscheboys.nl, dan zullen wij u de mail met daarin de uitnodiging nogmaals toesturen.

    Met vriendelijke groet,

    Nanette Zwierenberg