• Wordt lid bij ons

   Competitie
 • Bezoekadres

  Dierensche Boys
  Admiraal Helfrichlaan 95
  6952 GD Dieren

 • Lid worden

  Wilt u zich aanmelden als lid van de vereniging? Stuur dan een e-mail naar de secretaris. Wilt u of uw kind(eren) eerst meetrainen, dan kan dat natuurlijk. Neem contact op met de betreffende coördinator.

  Contributie per drie maanden (per 01-01-2023):

  • Senioren (18 jaar t/m 64 jaar): € 52,00
  • Senioren (zaal): € 26,00
  • Junioren (13 t/m 17 jaar): € 33,00
  • Pupillen (6 t/m 12 jaar): € 25,00
  • Mini's (t/m 5 jaar): € 13,50
  • Supporters (nieuwe toevoegingen): v.a. € 18,00
  • Donateur: € 9,00

  Bij voorkeur automatisch overmaken per kwartaal op rekeningnummer (ING): NL50INGB0008640365 t.n.v. penningmeester Dierensche Boys.

 • Opzeggen lidmaatschap

  U kunt het lidmaatschap opzeggen voor 1 juli van het lopende voetbalseizoen per mail aan: ledenadministratie@dierenscheboys.nl of per ondertekende brief.

  De brief kan gezonden worden aan:
  v.v. Dierensche Boys
  Admiraal Helfrichlaan 95
  6952 GD Dieren.

   

   
 • Wijzigingen doorgeven

  Als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens zoals adres/bankrekeningnummer/e- mailadres/telefoonnummer of mobiele nummer dan kunt u deze per mail doorgeven aan: ledenadministratie@dierenscheboys.nl

 • Aanmelden vrijwilliger

  Vele handen maken licht werk. Ook u kun een steentje bijdragen aan het voortbestaan van onze vereniging.
  Via het Aanmeldingsformulier Vrijwilliger kun u aangeven welke werkzaamheden u voor de vereniging wilt uitvoeren.
  Het formulier kunt u inleveren bij een van de bestuursleden of afgeven in het clubhuis.
   
   
 • GelrePas

  Voor wie is de GelrePas?

  De GelrePas is voor degenen die een bijstandsuitkering ontvangen van hun gemeente. Ook zij die een ander inkomen ontvangen, tot ten hoogste 120% van de bijstandsnorm, kunnen voor de pas in aanmerking komen. De gemeenten die de GelrePas verstrekken zijn: Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.

  Kinderen van 4 tot 18 jaar met een GelrePas die lid zijn, of willen worden, van een sportvereniging hoeven hun contributie niet zelf te betalen. Via de gemeente wordt de contributie betaald. Voor de vergoeding aan de verenigingen wordt een maximum van € 225,- per kind (per jaar) gehanteerd.

  Voor volwassen (vanaf 18 jaar) ontvangen verenigingen 50% van de contributie, ook met een maximale vergoeding van € 225, – (per jaar). De vergoeding geldt voor het lidmaatschap van maximaal één vereniging per jaar. Het bedrag dat niet wordt vergoed, dient de vereniging bij het lid te incasseren.

  Kinderen hebben ook recht op een bijdrage voor sportkleding en -materiaal. Het bedrag hiervoor is minimaal € 10,00 en maximaal € 75,00 en is afhankelijk van de hoogte van de contributie.
  De maximale vergoeding voor contributie en kleding tezamen bedraagt € 225,00 per jaar. Bij een contributie van € 216,00 en hoger wordt geen kledingbon verstrekt. Nadat de vereniging de contributie heeft gedeclareerd, krijgt het kind de bon thuisgestuurd.

  Lid worden?

  Heeft u een geldige GelrePas en wilt u zich aanmelden? Vermeld dan bovenaan het inschrijfformulier dat u in het bezit bent van een geldige GelrePas. Wij verzoeken u een fotokopie van deze GelrePas bij het inschrijfformulier te voegen of te mailen naar penningmeester@dierenscheboys.nl. De (gedeeltelijke) vrijstelling tot het betalen van contributie wordt pas definitief nadat de contributie door de gemeente aan onze vereniging is voldaan.

  Bestaande leden:

  Ook bestaande leden kunnen bij de penningmeester aangeven, dat zij in het bezit zijn van een geldige GelrePas. Deze pas s.v.p. mailen naar penningmeester@dierenscheboys.nl. Leden die in het afgelopen seizoen al een (gedeeltelijke) vrijstelling ontvingen vragen wij hierbij om z.s.m. een fotokopie van de GelrePas 2020 en t.z.t. van de GelrePas 2021 te mailen naar penningmeester@dierenscheboys.nl.

   

 • Historie

  Het begon allemaal in december 1919 toen vormde zich rond een klein aantal jongens, een voetbalclubje (dat geen verenigingsverband inhield). Zij namen als clubnaam “Excelsior” aan.
  Er was geen bestuur, shirts of voetbalveld. Dit clubje was de voorloper van de Dierensche Boys.
  Op 6 April 1920 werd er door zestien jongens Fl. 208,00 bijeengespaard en met de naam Nieuwe Dierensche Voetbal Vereniging om toe te treden tot de G.V.B (Gelderse Voetbal Bond). De naam werd echter afgewezen omdat het te lang was. Met de naam v.v. Dierensche Boys gingen zij akkoord.
  De Boys mocht beginnen in de tweede klasse G.V.B. In 1920 was het voetbalveld een grintveld.
  Na twee seizoenen promoveerde men naar de eerste klasse G.V.B.
  Al spoedig werd er na enkele competities de vlag uitgestoken. Want in 1927 promoveerde de club naar de vierde klasse.
  In 1926 werd het grintveld omgeploegd en kwam er een grasveld voor in de plaats. In die tijd speelden alle elftallen hun wedstrijden op het terrein aan waar zich nu de Peter van Anrooylaan bevindt, ter hoogte van de Hockey velden.

  Op het terrein stond een betonnen staantribune, een houten kantine en daaraan gebouwd houten kleedruimten waar je je wassen kon met wasbakjes van de Edy-emaille fabriek. Het water moest mee genomen worden vanuit de eigen woning. Het terrein werd onderhouden door Derk Materman, Peter van Engeland, Derk Curré en boer Metz uit Olburgen, een fervent Boys supporter, en soms door van Eijbergen uit Laag Soeren. Door Burgemeester Bloemers werd het pas vernieuwde voetbalveld officieel ingewijd met een vriendschappelijke wedstrijd.

  Op 1 mei 1925 huurde de Boys het Nieuwe Land voor Fl. 100,00 per jaar van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. In die tijd moest een voetbalvereniging zelf voor een voetbalveld zorgen. Voor de oorlog 1940-1945 wisten de Dierensche Boys door te stoten naar de derde klasse K.N.V.B. Ze moesten een beslissingswedstrijd spelen in Winterswijk tegen voetbalclub B.I.C uit Brummen. De Boys was de sterkste en promoveerde.
  In de jaren 1940-1945 stond het voetbal op een laag pitje. Vele jongens werden opgeroepen om te werken in Duitsland en het openbaar vervoer lag bijna stil. In deze periode werd later een nood competitie ingelast omdat het reizen toen erg moeilijk werd. Een voorbeeld hiervan was, als men in Apeldoorn moest spelen, liepen er maar 2 treinen na 16:00 uur. De eerste om 16:05 en de volgende om 20:45 uur. Na afloop van de wedstrijd was het vaak rennen om nog op tijd te komen voor de trein.

  Het seizoen 1945-1946 bracht de Dierensche Boys het kampioenschap op, 18 wedstrijden gespeeld 13 gewonnen en 3 gelijk en 2 verloren. Hiermee 29 punten en een doelsaldo van 61 voor en 23 tegen. Na vier promotie wedstrijden eindigde de Dierensche Boys gelijk met Daventria uit Deventer, zodat er een beslissingswedstrijd nodig was om een promovendus aan te wijzen. Hoogtepunt uit de promotiewedstrijden was dat er een extra trein gepland was om al de supporters te vervoeren naar Deventer. Er moest gespeeld worden tegen Roda Deventer.
  Het was wel een teleurstelling dat de N.S niet voor personenwagens kon zorgen, omdat er niet voldoende waren. Het Boys “legioen” moest het met veewagens doen. Toen de Boys de wedstrijd met 5 – 0 wist te winnen was de teleurstelling gauw vergeten.
  2e hoogtepunt van Dierensche Boys was, dat ze de beslissingswedstrijd tegen Daventria in Zutphen met 2-1 wisten te winnen, en zo promoveerde men naar de tweede klasse K.N.V.B. De gehele regie was toen in handen van oud- K.N.V.B. –voorzitter Karel Lotzy. Destijds toevallig supporter doordat hij vakantie hield in Bathmen en zo alles gade sloeg.
  ’T was de op een na de hoogste klasse in die tijd. Een stukje geschiedenis dat met gouden letters in de boeken staat.

  In het jaar 1946 op 10 juni werd er een supportersvereniging opgericht onder leiding van Hr. Materman. Een voorlopig bestuur werd gevormd door de heren: H. Hendriks, Nijman, Curré, Werndly en Materman.Kort na de oorlog was een groepje mensen opgestaan om een fusie tussen Falto, Theothorne en Dierensche Boys te bewerkstelligen.
  Elke vereniging ging de zaak bespreken met hun leden, zo ook de Dierensche Boys. Wijlen heer J.B lansen toen voorzitter van de Dierensche Boys, die weinig kennis op voetbalgebied had, maar een organisator van grootte klasse was en een zeer sociaal gevoelig mens.
  Hij was de man die na een lange en rumoerige vergadering het woord nam en met de leden de zaak uiteenzette en besloot met de woorden, “Een Boys een snor”. Een ovationeel applaus was zijn deel en de fusie ging voor de Boys niet door.

  In 1950 werd een summier blaadje met de naam Rood Witte Flits uitgegeven. Deze naam was bedacht door Jack Curré. Ons eerste clubblad werd geboren in 1952, de commissie bestond uit Ko Labrie, Jack Curré en Thomas Werndly. Het eerste blad werd gevuld met een gedicht van Wijlen de heer A.Labrie en luidde als volgt:

  “Onze eersteling”:
  Toen onze eersteling ter perse ging, kreeg het onze zegen.
  Wij wensten dat zij een lang leven heeft en heil op al haar wegen.

  Echter eind 1952 moesten we om financiële redenen weer afscheid nemen, maar in 1953 kwam er een voortzetting van ons clubblad. Vroeger werden de vergaderingen gehouden bij Cafe Vogelmacker, Het Witte Huis, zaal Wilbrink en Café Remmen.
  In 1930 werd het 10 jarig jubileum in het buurtlokaal gegeven. In 1930 waren 85 personen lid van de Dierensche Boys. In januari 1947 werd het bestuur van acht naar elf personen gebracht.
  In 1950 telde de Dierensche Boys 439 leden. Doorlezend in de Historie kom je tot de conclusie dat onze vereniging in de jaren ‘55 – ‘60 in een crisis was geraakt, die we met inzet van de bestuurders van die tijd te boven zijn gekomen.

  Op 6 Januari 1971 ontstond het damesvoetbal onder leiding van Bets Berendsen-Welgraven, B. Berendsen en B.J. Vesterink. Tot op heden is er nog steeds een hecht clubje aanwezig en wel met wisselende prestaties, anno 2002 met zelfs een plaats bovenaan de ranglijst.
  De Dierensche Boys is een goed gezonde vereniging die financieel geen zorgen kent en door de jaren heen bekend staat om z’n grote harde werkers.

  Overzicht 1970-2000:
  In de jaren ’70 kwam de Boys uit in de vierde klasse K.N.V.B. De toenmalige trainer was H. Kaasjager, die door middel van zijn stevige aanpak al vrij snel succes had, namelijk in het seizoen ’71 – ’72 werd het kampioenschap behaald en er volgde promotie naar de derde klasse K.N.V.B.
  In de loop van de zeventiger jaren werden er geen opzienbarende successen geboekt, wel was het een zaak van vallen en opstaan, de trainers die in deze jaren optraden waren: Epie Jansen, Anton Beumer en nieuwkomer Erik Kotterman. En werd er ondanks zijn enorme inzet niet het verdiende resultaat behaald door toedoen van vele tegenslagen.
  Als gevolg hiervan was een degradatie naar de vierde klasse in het seizoen ’83-’84 een onvermijdelijk gebeuren. Deze terugval kwam hard aan en niets leek meer te willen lukken. Uiteindelijk resulteerde dit in ’85-’86 tot het dieptepunt in het bestaan van onze vereniging, toen er namelijk degradatie naar de hoofdklasse afdeling Gelderland plaatsvond.
  Trainer Ed van Zon stond voor een moeilijke taak. Mede door enkele jeugdspelers in het elftal op te nemen, de lijn die Erik Kotterman al had ingezet, wist hij succes te boeken. In de kampioenswedstrijd op een zomerse meidag in en tegen Voorst werd een verdiende 4-1 overwinning behaald en promoveerde de Boys terug naar de vierde klasse K.N.V.B.
  Hierna was er duidelijk een stijgende lijn in het elftal te bespeuren en tevens was duidelijk dat succes niet uit kon blijven.

  Seizoen ’89-’90 bracht het verwachte resultaat want tegen Sprinkhanen in Nieuw-Dijk werd tijdens een spannende wedstrijd het fel begeerd kampioenschap behaald, door middel van een 2-1 overwinning. Onder leiding van Cor Peitsman promoveerde de Boys naar de derde klasse K.N.V.B.
  Het elftal vormde een hechte eenheid en draaide erg goed, want in het seizoen ’90-’91 werd de derde periode titel behaald en werd er in de nacompetitie gespeeld voor promotie naar de 2e klasse K.N.V.B. In deze nacompetitie werd tegen v.v. Erica’76 een 1-0 overwinning behaald en Loenermark werd thuis voor zo’n 2500 man publiek in een enerverende wedstrijd met 2-0 bestreden. Vervolgens moest de beslissingswedstrijd worden gespeeld op het terrein van Arnhemse Boys en wel tegen Blauw-Wit uit Heesch. De Boys domineerden duidelijk, doch tegen de verhouding in moesten zij in de verlenging met 4-3 het loodje leggen.
  Deze nederlaag werkte blijkbaar deprimerend, want het volgende seizoen’91-’92 verliep niet erg gunstig, wat resulteerde in een degradatie naar de vierde klasse.

  Tot het seizoen ’94-’95 handhaafde de Boys zich in de vierde klasse. Dit jaar zou het 75- jarig bestaan van onze vereniging gevierd worden en zou een kampioenschap een prachtig cadeau hiervoor vormen. Deze wens ging in vervulling, want tegen Brummen werd zonder veel moeite o.l.v. Dik Stooter uit Doesburg het kampioenschap behaald, het werd 1-1 in een uitwedstrijd. Twee weken na de festiviteiten promoveerde de Boys naar de derde klasse K.N.V.B.
  Het 75-jarig bestaan werd op grootse wijze gevierd, de feestavond was grandioos, met veel trots kan men op dit gebeuren terug zien. Het verblijf in de derde klasse was slechts van korte duur, want na 1 seizoen in ’96-’97 volgde er een degradatie naar de vierde klasse.
  In het seizoen ’96-’97 presteerde het 2e elftal van onze vereniging, dat deel uitmaakt van de A selectie, de beslissingswedstrijd te winnen en promoveerde zij naar de reserve 3e klasse K.N.V.B. Een prachtige prestatie.Hierin handhaven zij zich voortreffelijk en in seizoen ’97-’98 wisten zij een periodetitel te behalen. In het beslissende duel moesten zij geheel onnodig verlies leiden.
  Maar de Boys kennende zou men niet bij de pakken neerzitten en onder leiding van trainer Henk Pieneman, oud Graafschap speler, werd de Boys in het seizoen ’97-’98 onder diens leiding weer terug gebracht naar de derde klasse, wat meer dan verdiend was. Alleen een smet was, dat het eerste team kampioen werd zonder zelf te voetballen bij de wedstrijd Westervoort – Sprinkhanen: 4 – 0.
  Tot op heden wordt er met wisselend succes gespeeld en handhaaft de Boys zich in de Apeldoornse vierde Klasse G.
  Belangrijke ontwikkelingen die zich de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan zijn ongetwijfeld de overname van de accommodatie, waaronder kleedruimtes en clubhuis, die nu eigendom zijn van de vereniging.
  Verder de verbouwing van het clubhuis in 1990 en haar entree, die het geheel een prachtig aanzien hebben verschaft. Dit alles dankzij de medewerking van vele vrijwilligers.
  In het verleden heeft de Boys ook haar medewerking verleend aan de Triatlon en Biatlon, waaraan veel gehandicapten deelnamen.
  Eveneens de Fietsclub de Veluwerijders, die in de directe omgeving van ons clubhuis tochten organiseerden, maakte gebruik van onze accommodatie.
  Tot op heden vinden de schakers die deelnemen aan het Nederlandse schaaktoernooi hun onderkomen bij onze vereniging. Mede door een nauwe samenwerking tussen de gemeente Rheden, de Ned. Schaakbond en de v.v. Dierensche Boys sinds een tiental jaren. Onze vereniging kan zich gelukkig prijzen met een grote schare vrijwilligers, die zich volledig inzetten en waarop altijd een beroep kan worden gedaan.


  Alle vrijwilligers, sponsors en adverteerders, en niet te vergeten de mensen die deel uitmaken van onze oud papier ophaaldienst, die dateert uit 1962 (de laatste jaren i.s.m. de ARA), vormen een onmisbare schakel in het voortbestaan van onze vereniging.
  Uiteraard hopen wij ook op hun steun voor de komende jaren.

 • Gedragscode

  De regels in de Gedragscode gelden voor iedereen die zich op de sportaccommodatie bevindt en ook bij uitwedstrijden. Het niet naleven van deze regels zal leiden tot correctiemaatregelen. Dit in overleg met en door het bestuur en het overige kader.

  De Gedragscode bestaat uit de volgende regels:

  1. Ieder lid vanaf 18 jaar en de ouder/verzorger van leden jonger dan 18 jaar hebben een inspanningsplicht van tenminste 12 uur per voetbalseizoen t.b.v. de vereniging.
  2. Contributiebetaling is verschuldigd over een heel voetbalseizoen. Een seizoen loopt van 1 juli tot 1 juli. Opzeggen kan d.m.v. een ondertekende brief of e-mail vóór aanvang van het nieuwe voetbalseizoen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@dierenscheboys.nl). Bij het structureel niet nakomen van de contributiebetaling wordt in eerste instantie een verbod opgelegd voor deelname aan alle verenigingsactiviteiten (dus bijv. ook trainingen en wedstrijden). Wordt de contributieachterstand, na overleg met het bestuur, binnen een afgesproken termijn nog niet voldaan dan worden aanvullende maatregelen getroffen. Dit kan uiteindelijk leiden tot een royement. Het is de verantwoordelijkheid van ieder lid en donateur om wijzigingen in adres/bankgegevens/e-mailadres/telefoonnummer/mobiel nummer per e-mail door te geven aan: ledenadministratie@dierenscheboys.nl
  3. Pesten, intimidatie, discriminatie, molestatie en andere ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.
  4. Vandalisme aan de accommodatie (clubhuis, velden, dug-outs, e.d.), voetbalmaterialen en andermans eigendommen wordt niet getolereerd.
  5. Grof en kwetsend taalgebruik (ziektes, “vleeswaren”, e.d.) wordt niet geaccepteerd.
  6. Gebruik van hard- en softdrugs is ten strengste verboden.
  7. Overmatig drankgebruik wordt niet toegestaan.
  8. Meenemen van glaswerk buiten het clubhuis of buiten het aangrenzend terras is niet toegestaan.
  9. Meegebrachte alcoholische dranken mogen niet worden genuttigd in het clubhuis, in de kleedkamers of elders op de accommodatie.
  10. Roken in het clubhuis, in de kleedkamers en andere gebouwen is niet toegestaan i.v.m. gezondheid en brandveiligheid. Roken rondom de gebouwen / buiten is alleen toegestaan in de aangegeven zones.
  11. Auto’s en motorfietsen horen op het parkeerterrein in de daarvoor bestemde vakken. Scooters en (brom)fietsen horen in de aanwezige fietsenrekken.
  12. Afval (koffiebekers, drinkflesjes etc.) moet in de prullenbak worden gegooid.
  13. De vereniging is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van uw eigendommen.
  14. Het speelveld, de daarbij horende instructiezones incl. dug-outs mogen gedurende de wedstrijd alléén betreden worden door spelers en begeleiders die deelnemen aan de wedstrijd (KNVB).
  15. Aanstootgevend gedrag of wangedrag van toeschouwers, spelers en begeleiders wordt niet geaccepteerd.
  16. Ouders / verzorgers dienen zich als toeschouwer te gedragen en niet als trainer, elftalleider of scheidsrechter.
  17. Gebruik van alcohol, drugs en vuurwerk in en rondom het speelveld is niet toegestaan (KNVB).
  18. Trainers, elftalleiders, verzorgers en spelers worden geacht niet te roken gedurende de wedstrijd (KNVB).
  19. Roken in sportkleding is niet toegestaan.
  20. Drinken van alcohol in sportkleding is niet toegestaan.
  21. Sieraden, horloges e.d. mogen niet worden gedragen gedurende de training en wedstrijd i.v.m. veiligheid.
  22. Mobiele telefoons en andere media dienen gedurende de training en wedstrijd in de kleedkamer uit te staan. In een noodsituatie kan hiervan worden afgeweken in overleg met de trainer of elftalleider.
  23. Voetbalschoenen en andere materialen moeten buiten de gebouwen worden schoongemaakt.
  24. Douchen is verplicht na iedere training en wedstrijd i.v.m. hygiëne. De begeleiding van het elftal ziet hierop toe.
  25. Sportkleding en andere (voetbal)materialen moeten met respect en zorg worden behandeld en worden opgeruimd. De begeleiding van het elftal ziet hierop toe.
  26. Kleedkamers moeten schoon en droog worden achtergelaten. De begeleiding van het elftal ziet hierop toe.
  27. Indien niet aan een training kan worden deelgenomen dan uiterlijk vóór 17:00 uur op de trainingsdag afbellen bij de trainer.
  28. Indien niet aan een wedstrijd kan worden deelgenomen dan uiterlijk donderdagavond vóór 21:00 uur afbellen bij de elftalleider of trainer.
  29. Indien door omstandigheden de afmelding niet kan plaatsvinden dan dient de speler of ouder / verzorger te bellen met de elftalleider waar en wanneer de eerstvolgende wedstrijd plaatsvindt.
 • Privacy

  Privacy policy voetbalvereniging Dierensche Boys

  Voetbalvereniging Dierensche Boys hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voetbalvereniging Dierensche Boys houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als voetbalvereniging Dierensche Boys zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van leden

  Persoonsgegevens van leden worden door voetbalvereniging Dierensche Boys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Leden administratieve doeleinden
  • Financieel administratieve doeleinden
  • Communicatieve doeleinden
  • Uitvoering kledingplan

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De lidmaatschapsovereenkomst

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt voetbalvereniging Dierensche Boys de volgende persoonsgegevens van u;

  • Achternaam
  • Roepnaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Postcode
  • Straatnaam
  • Huisnummer
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Mobiel nummer
  • IBAN

  Uw persoonsgegevens worden door voetbalvereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende het lidmaatschap en daarna alleen in de ledenadministratie voor maximaal 2 jaar.

   

  Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

  Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door voetbalvereniging Dierensche Boys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De vrijwilligersovereenkomst.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan voetbalvereniging Dierensche Boys de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum;
  • VOG verklaring bij de uitvoering van een vrijwilligersfunctie.

  Uw persoonsgegevens worden door voetbalvereniging Dierensche Boys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft.

   

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving van de ledenadministratie (Sportlink)
  • Het registreren van het lidmaatschap bij de overkoepelende sportbond (KNVB)

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

   

  Foto’s en video’s

  Voetbalvereniging Dierensche Boys deelt alleen bovengenoemde gegevens met toestemming van leden/ ouder en of verzorger.

   

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

   

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

   

  Bewaartermijn

  Voetbalvereniging Dierensche Boys bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

   

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens voetbalvereniging Dierensche Boys van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers/ vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

   

  Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

   

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Wij wijzen u erop dat u altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de onderstaande link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   

  Vragen

  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

   

  Contactgegevens

  Voetbalvereniging Dierensche Boys
  Admiraal Helfrichlaan 95
  6952 GD Dieren
  info@dierenscheboys.nl 

  U kunt de privacy policy hier downloaden