• De VTC is bezig met de voorbereidingen om het trainen van de jeugd weer mogelijk te maken. Hiervoor is contact gezocht met de gemeente Rheden over onder andere de vrijgave van de velden.

    De leeftijdscoördinatoren informeren de trainers en leiders van de teams en inventariseren wie er willen trainen en bespreken op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de training zelf. De KNVB komt met richtlijnen en oefenstof om het trainen zinvol en veilig te houden. Deze richtlijnen zullen leidend zijn voor de trainingen.

    Het uitgangspunt is dat het trainen op een veilige en verantwoorde wijze plaats moet kunnen vinden. De kantine en de kleedkamers blijven in ieder geval gesloten en kan er alleen onder toezicht worden getraind.

    Wanneer de training worden hervat is nog niet duidelijk. Wij hechten grote waarde aan een goede voorbereiding. Pas na afronding van voorbereidingen kunnen de trainingen worden hervat. Het streven is dit zo snel mogelijk na 29 april a.s. de trainingen te hervatten.