Fase 3 Het Nieuwland gaat door

Geplaatst op Geplaatst in Bestuur

KunstgrasveldOp dinsdag 26 mei heeft de gemeenteraad haar goedkeuring verleent aan de plannen voor de uitvoering van fase 3 “Herinrichting Sportcomplex Het Nieuwland”. Belangrijk voor onze vereniging is dat er een derde kunstgrasveld wordt aangelegd. Hiermee wordt al snel begonnen zodat we in het komende seizoen al gebruik kunnen maken van dit veld. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.

Wij zijn erg blij met dit besluit, zeker omdat het lange tijd onzeker was of de plannen wel daadwerkelijk zouden worden uitgevoerd omdat de gemeente ook duidelijk op zoek was naar mogelijkheden voor besparingen. Ook bij andere verenigingen heerst tevredenheid. Zo verhuist de hockeyvereniging naar de oude locatie van de voormalige voetbalvereniging Gazelle Nieuwland en krijgt zij twee kunstgrasvelden. De atletiekvereniging krijgt een heuse atletiekbaan en de honkbalvereniging een slagtunnel zodat er ook met slecht weer getraind kan worden.
Maar waar alle verenigingen ook mee te maken krijgen, en Dierensche Boys dus ook, is dat de gemeente de kosten voor beheer en onderhoud wil reduceren. Zij wil dit doen door de verenigingen hier meer verantwoordelijk voor te maken. Dit gaat de verenigingen dus meer tijd en meer geld kosten. De noodzaak om samen te werken met andere verenigingen, voor ons met vv Dieren in het bijzonder, neemt daardoor toe. Alleen door samenwerking aan te gaan kunnen we de belangen van onze vereniging zeker stellen. Gelukkig zijn de verstandhoudingen goed, zo meen ik te kunnen zeggen, maar op het gebied van samenwerking moet er nog veel verbeterd worden. Strijd horen we te voeren we op de speelvelden, niet in de bestuurskamers. Dat het een lastige opdracht is mag duidelijk zijn. Iedere vereniging wil het beste resultaat voor zijn leden.

Maar het kunstgrasveld komt er dus. Onder regie van het Sportbedrijf wordt vastgesteld welke club op welk moment gebruik kan maken van de velden. Daarin verandert niets. Ons uitgangspunt is dat elk team ook op een kunstgrasveld moet kunnen spelen en trainen. Dat zal niet altijd kunnen. We zullen dus ook de natuurgrasvelden blijven gebruiken. De komende tijd gaan we het overleg hierover voeren.

Het huidige hoofdveld met tribune zal ook in de toekomst het hoofdveld van Dierensche Boys blijven. Met de gemeente en vv Dieren moet nog wel gesproken worden over de staat van de tribune en het onderhoud hiervan. Verder wil Dierensche Boys graag weten wat de mogelijkheden zijn van een eventuele nieuwbouw van haar clubhuis. Onderzocht wordt of het clubhuis niet dichter bij het hoofdveld gesitueerd kan worden. Ook hierover zullen de gesprekken met de gemeente worden voortgezet. Duidelijk mag zijn dat besluiten hiertoe alleen met instemming van de leden kan plaatsvinden. Maar zover zijn we nog lang niet. We bevinden ons in een oriƫnterende fase, zoals dat heet. Omdat dit proces nog best wel lang kan duren hebben we wel besloten de investeringen in een nieuwe verwarmingsketel, waarvoor de leden al in een eerder stadium mee hebben ingestemd, deze zomer uit te voeren.

Tot zover het laatste nieuws van de bestuurstafel.

Namens het bestuur,
Marc Pijpers