Informatie Ledenvergadering

Geplaatst op Geplaatst in Bestuur

Zoals een ieder reeds heeft kunnen lezen vind op maandag 9 november de Algemene Ledenvergadering plaats. Deze start om 20.00 uur. Om het voor iedereen mogelijk te maken hierbij aanwezig te zijn, is er deze avond voor geen enkel team training.

De notulen van de jaarvergadering van 31 oktober 2014 zijn samen met het jaarverslag en de agenda vanaf donderdag 5 november, via de mail, op te vragen bij Nanette van Zon, mailadres: nanettevanzon@hotmail.com.
Ook ligt er in de kantine een exemplaar ter inzage, deze kun je vragen aan de op dat moment aanwezige kantinemedewerker.

We hopen jullie allen te mogen verwelkomen.

Namens het bestuur,
Nanette van Zon