Jasper Budel stopt als bestuurslid

Geplaatst op Geplaatst in Bestuur

Jasper BudelNu we nog maar net gewend waren aan de samenstelling van het nieuwe bestuur heeft Jasper Budel te kennen gegeven zijn functie als bestuurslid Technische Zaken te willen neerleggen. De aanstaande gezinsuitbreiding en het werk, dat het nodige van hem vraagt, waren niet meer te combineren met zijn functie voor onze vereniging. Hoewel wij begrip hebben voor deze beslissing betreuren wij zijn besluit. Jasper leverde een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de vereniging en had een duidelijke visie over de richting waarop het Voetbaltechnische Beleid zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen.

Wij zijn hem zeer erkentelijk voor wat hij heeft gedaan voor de vereniging en wensen hem geluk en succes toe in zijn verdere leven. Jasper zal wel verbonden blijven aan v.v. Dierensche Boys en zal zorg dragen voor een goede overdracht van de werkzaamheden. Belangrijk aspect daarbij is dat hij nog betrokken blijft bij het werven van leden voor een aantal functies binnen het voetbaltechnische kader.

Het bestuur beraadt zich over de verdere invulling van de ontstane vacature. Voorlopig neemt Henk Haverkamp de taken van Jasper waar.