Nieuwe ontwikkelingen mbt kunstgrasvelden

Geplaatst op Geplaatst in Bestuur

De NOS heeft afgelopen zondag opnieuw aandacht geschonken aan de mogelijke gezondheidsrisico’s bij gebruik van de kunstgrasvelden. Op basis daarvan heeft het bestuur gisteren per mail om nadere informatie gevraagd bij de wethouder Sportzaken, de heer Vugts.
Wethouder Vugts ziet naar aanleiding van de laatste informatie geen aanleiding om het eerder ingenomen besluit te herzien maar heeft toegezegd in de loop van de week met een inhoudelijke reactie te komen.
Het bestuur vraagt aan de leiders van de teams in ieder geval tot die tijd rekening te houden met de mogelijke bezwaren die verbonden zijn met het trainen en spelen van wedstrijden op kunstgras door (ouders van) spelers. Daar waar dat mogelijk is kan worden uitgeweken naar natuurgas. Eventueel dienen trainingen te worden verplaatst of gecanceld.
Op basis van de reactie van de gemeente zal Dierensche Boys, in overleg met alle andere verenigingen binnen de gemeente Rheden die gebruik maken van kunstgrasvelden, tot een standpunt komen inzake het toekomstig gebruik van de velden.

Onderstaand de mail die naar wethouder Vugts gestuurd is:

Geachte heer Vugts,

Ik richt mij tot u naar aanleiding van nieuwe publicaties van de NOS inzake de mogelijke gezondheidsrisico’s bij gebruik van de met rubbergranulaat ingestrooide kunstgras sportvelden.

Hoewel de VACO in een persbericht stelt dat de verstrekte informatie pertinent onjuist is, kan de mening van hoogleraar toxicologie Martin van den Berg naar onze mening niet genegeerd worden door de gemeente.

Uit tussentijds gepubliceerde onderzoeksresultaten door de NOS blijkt dat concentraties kankerverwekkende stoffen ruim, tot wel 6x de consumentennorm overschreden. Van den Berg adviseert daarom uit te wijken naar gewoon gras.

Wij zijn voornemens dat advies over te nemen. Zeker zolang niet is vastgesteld dat vastgestelde aanwezigheid van de kankerverwekkende stoffen geen schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid en de norm waar nu op beoordeeld wordt als de juiste kan worden beschouwd.

Wij ontvangen graag alle beschikbare informatie en wij willen graag dat de gemeente iets zegt over de mogelijke risico’s op basis van het aanlegjaar en de afkomst (leverancier van het materiaal, al dan niet onder certificaat geleverd).

Vragen die wij al eerder hebben gesteld maar waarop wij nog geen duidelijke antwoorden hebben gekregen.

Verder vernemen we graag van de gemeente of zij, op basis van de adviezen van toxicoloog Van den Berg, van mening is dat het gebruik van de kunstgrasvelden verantwoord is en op basis waarvan dit standpunt al dan niet gebaseerd is.

Ik heb mij met mijn vragen ook gericht tot de manager Sportbedrijf Rheden, de heer Henk Wijnands.

In afwachting op een reactie sluit ik af,

Met vriendelijke groet,
vv Dierensche Boys

Marc Pijpers
Voorzitter