• Wordt lid bij ons

   Competitie
 • Uit de online Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 13 december 2021 is er een nieuwe samenstelling en taakverdeling van het bestuur ontstaan, met daarbij ook een nieuw gekozen bestuurslid.

  Het nieuwste bestuurslid is Kirsten Kock. Kirsten is bestuurslid PR & Sponsoring.

  Haar zoons Aron en Jesse voetballen bij de pupillen en haar man Theo is trainer-coach van JO11-1. Kirsten heeft in het verleden (bestuurs)ervaring opgedaan bij een voetbalclub uit Almere.

  Namens alle leden: nogmaals van harte welkom bij de Boys en in het bestuur, Kirsten!

  Paul de Wit is nu ook voorzitter van onze club, naast dat Paul ook al bestuurslid voetbaltechnische zaken was.

  Tommy Verwoerdt is penningmeester en verantwoordelijk voor de financiële zaken.

  Nanette Zwierenberg is secretaris en o.a. verantwoordelijk voor de communicatie met de leden, met de KNVB en de gemeente en ook de ledenadministratie.

  Het dagelijkse bestuur wordt nu dus gevormd door Nanette, Paul en Tommy.

   

  Sjaak Corbijn is bestuurslid accommodatie & onderhoud en belast met nieuwbouw en/of onderhoud van o.a. gebouwen en installaties.

  Jesper Hermans is bestuurslid algemene zaken en voornamelijk belast met de kantine (inkoop, verkoop, etc.) en de bezetting voor de bardiensten.

  Christel Sas is bestuurslid vrijwilligerszaken en zij verzorgt o.a. de coördinatie van de oudpapier-inzameling.

   

  Bij de ALV van 13 december 2021 zijn Ellen Oost (penningmeester) en André Brinkhorst (algemene zaken) afgetreden uit hun bestuursfuncties. De club is hen zeer erkentelijk voor hun tijd en al hun inspanningen voor de club.