• Na de altijd drukke fase van het begin van een seizoen was er op 30 september jl. tijd voor de VTC om eens na te gaan denken over de toekomst.

    Door de leden van de VTC gediscussieerd over de jeugd, de status en het niveau van het eerst en hoe houden we spelers aan het voetballen bij de Boys. De uitkomsten hiervan willen wij presenteren op de ALV.

    Bij het bespreken van bovenstaande kernpunten zijn veel nieuwe onderwerpen en ideeën naar voren gekomen. Duidelijk is dat wij ook niet alles weten. Wij roepen iedereen op om eens een lid van de VTC aan te spreken als je een idee hebt, ergens tegenaan loopt of van een onderwerp meer wil weten.

    Als laatste is ook gekeken naar het functioneren van de VTC. Hierbij kwam bijvoorbeeld naar voren dat de VTC meer zichtbaarder zou mogen zijn. Daar willen wij wat aan doen door bijvoorbeeld een kort verslag te maken van onze overleggen. Bij deze dus.

    De VTC
    Jeremy, Charles, Jasper, Niels, Ed en Paul