• Een unicum voor Boys!!! Voor het eerst is digitaal vergaderd.

   

  Helaas blijft Corona maar op de voorpagina aanwezig en beheerst het voetballen. Wij willen binnen de gestelde regels (zie het Coronaprotocol op de onze website) voor iedere leeftijdscategorie nagaan wat mogelijk is en dit ook aanbieden. Hoe of wat verloopt via de leeftijdscoordinatoren en de leiders/trainers.

  Tijdens de bijeenkomst is ieder team/leeftijdscategorie besproken en is bekeken of er aandachtspunten zijn. Hierbij is duidelijk dat wij een goed en veilig sportklimaat voor iedereen heel erg belangrijk vinden. Wij houden dit scherp en gaan diverse acties in gang zetten. De leiders/trainers worden hierover als eerste over geïnformeerd.

  Speelt er wat aarzel dan niet om ons aan te spreken.

   

  De voetbaltechnische commissie:

  Ed, Niels, Jasper, Jeremy, Charles en Paul