• Algemene ledenvergadering blijft uitgesteld

  Vanwege de coronapandemie stellen we de Algemene Ledenvergadering (ALV) uit en willen we wachten op het moment dat we deze kunnen houden zoals we gewend zijn. Wij vinden het namelijk belangrijk om elkaar te ontmoeten en in fysieke aanwezigheid met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over onderwerpen die onze vereniging bezig houden. De ALV die we planden voor oktober 2020 blijft om deze reden uitgesteld. Wel willen we een aantal punten bespreekbaar maken.

   

  Notulen Algemene Ledenvergadering 2019

  De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019 zijn op te vragen bij Nanette Zwierenberg via secretaris@dierenscheboys.nl  

   

  Samenstelling bestuur

  Het bestuur had in het seizoen 2019-2020 de volgende samenstelling:

   

  Functie:                                                        Naam:

  Voorzitter                                                      Vacant

  Secretaris                                                      Nanette Zwierenberg

  Penningmeester                                             Tommy Verwoerdt

  Aftredend Penningmeester                              Ellen Kolkman

  Voetbal Technische Zaken                               Paul de Wit

  Algemene Zaken                                            André van Bronkhorst

  Algemene Zaken                                            Christel Sas

  Facilitaire Zaken                                             Sjaak Corbijn

   

  Andere aanspreekpunten binnen de vereniging:

  Functie:                                                           Naam:

  Vertrouwenspersoon                                         Marjan Vreugdenhil

  Voetbal Technische Zaken senioren                    Ed van Zon

  Voetbal Technische Zaken junioren                    Niels Corbijn

  Voetbal Technische Zaken pupillen                    Jasper Budel

  Wedstrijdsecretariaat                                       Jelle Welgraven

  Scheidsrechter coördinator                               Janek Vos

   

  De samenstelling van het bestuur is gewijzigd. Aftredend waren André van Bronkhorst en Ellen Kolkman, zijn waren ook niet herkiesbaar en hebben inmiddels afscheid genomen van het bestuur.

  Kandidaat bestuurslid is Jesper Hermans, hij zal het kantinebeheer op zich gaan nemen en wij ontvangen van onze leden hiervoor graag akkoord.

  Omdat er op dit moment geen voorzitter is, heeft het bestuur in overleg afgesproken dat Paul de Wit de titel op zich neemt  zodat wij voldoen aan de regels zoals deze gesteld worden door de KNVB, dit hebben wij besproken in de laatste bestuursvergadering. Hiermee blijft de functie wel vacant.

  Daarnaast is er nog steeds de vacature voor PR, hier is erg veel behoefte aan. Wij nodigen u graag uit u hier voor aan te melden.

   

  Ledenaantallen: 

   

  2017-2018

  2018-2019

  2019-2020

  2020-2021

   

  donateur

  37

  30

  28

  28

  -2

  mini

  7

  7

  4

  1

  -6

  suporter

  44

  58

  54

  54

  +10

  pupil

  66

  68

  45

  40

  -26

  zaal

  3

  6

  0

  0

  -3

  junioren

  34

  44

  62

  52

  +18

  senioren

  91

  75

  64

  82

  -9

   

   

   

   

   

   

   

  Financiële zaken

  Voor wat betreft het financieel jaarverslag, deze is op te vragen bij Nanette Zwierenberg via secretaris@dierenscheboys.nl

  Nog steeds beschikt de club over een gezonde financiële huishouding. En nog steeds is dit voor een groot deel te danken aan de inzameling van oud papier. Deze inzameling genereert behoorlijk wat aan inkomsten en hierdoor zijn we dan ook behoorlijk afhankelijk van deze inkomsten.

  Onze dank gaat ook uit naar de sponsors die de club een warm hart toedragen. Of het nu om een groot of klein bedrag gaat doet er niet toe. Elke ondernemer die ons steunt verdient ons als klant. Zo krijgt de sponsor ook weer iets terug.

  Maar bovenal zijn wij onze leden dankbaar voor het trouw blijven aan Dierensche Boys, er zijn nagenoeg geen afmeldingen voor het lidmaatschap en de contributie wordt keurig voldaan ondanks dat er niet of nauwelijks gevoetbald kan worden.

   

  Controle Kascommissie en samenstelling kascontrolecommissie

  De jaarcijfers zijn gecontroleerd door de kascommissie en akkoord bevonden. Vanwege de Covid-19 hebben is ons voorstel de huidige samenstelling van de kascommissie in tact te laten.

   

  Voetbaltechnische zaken

  In de afgelopen periode is er veel gebeurd op VTC gebied. Corona heeft Corona een grote invloed gehad op het werk van de VTC.

  Pupillen:

  Jasper Budel, leeftijd coördinator pupillen had te maken met minder aanwas van leden aan het begin van het seizoen. Lopende het seizoen zijn er nieuwe aanmeldingen gekomen en is er O-10 team geformeerd. Jasper is gestart met een nieuwsbrief en heeft al vele onderlinge wedstrijden en toernooitjes georganiseerd.

  Junioren:

  Niels Corbijn, leeftijd coördinator junioren, heeft veel tijd en energie gestopt in het formeren van de 2 O19 teams.  Daarnaast zijn voor de junioren onderlinge wedstrijden en 7 tegen 7 toernooitjes georganiseerd. Om de overgang naar de senioren te versoepelen wordt door O19 spelers een training per week meegetraind met het eerste.

  Senioren:

  Ed van Zon, leeftijd coördinator senioren, had voor aanvang van het seizoen 3 nieuwe spelers voor het eerste elftal gestrikt. Daarnaast kwam er een vriendenteam over wat ons tweede elftal is geworden. Wij hebben afscheid genomen van het zaalvoetbalteam. Verder hebben wij onze huidige hoofdtrainer Gerben Matser moeten laten gaan en hebben we Bob Hartemink als nieuwe trainer aangenomen.

  De senioren zijn het zwaarst getroffen door Corona. Het  2 de en het 3 de team, de 35 en plus teams hebben al geruime tijd niet meer getraind.

   

  VTC:

  Bij de VTC hebben enkele wisselingen plaatsgevonden:

  Jeroen van der Linden is gestopt en is opgevolgd door Niels Corbijn als leeftijd coördinator junioren.

  Jasper Budel heeft Niels opgevolgd als leeftijd coördinator bij de pupillen.

  Maddy Roos is gestopt als wedstrijd coördinator en zij is opgevolgd door Jelle Welgraven.

  Onze scheidsrechter coördinator Janek Vos is helaas gestopt. Voor deze taak zoeken wij nog iemand.

  Verder hebben de volgende personen zitting in de VTC:

  Charles Reichert: houdt zich vooral bezig met de kwaliteit van de trainingen.

  Jeremy Reichert is algemeen lid

  Paul de Wit is algemeen lid en voorzitter.

   

  In de afgelopen periode zijn wij als VTC meer open zijn over datgene waar wij mee bezig zijn. Dit doen wij bijvoorbeeld door berichten op de website te plaatsen en de nieuwsbrieven van Jasper.

  Zorgen zijn er zeker ook. Met name voor wat betreft het aantal spelende leden en scheidsrechters.

  Ambitie voor het komende seizoen:

  • 4 senioren teams
  • Promotie met het eerste elftal
  • O17-1 naar de eerste klasse
  • Train de trainer
  • Veel plezier met het voetballen en alles daarom heen

  Het is best veel werk, zelfs voor een kleine vereniging als de Boys. In de VTC zitten leuke en deskundige mensen en het belangrijkste is dat wij het samen doen.

   

  Facilitaire zaken

  Eigenlijk zijn er in het jaar 2019-2020 geen bijzondere ontwikkelingen geweest, toch willen wij u op de hoogte houden van waar we nu mee bezig zijn. U heeft vast al berichten voorbij zien komen op onze social media en in de krant over de verbouwing van de kantine en over het plaatsen van de zonnepanelen door Hydro Solar. Van deze zonnepanelen verwachten wij dat dit een forse besparing op gaat leveren voor Dierensche Boys. Voor wat betreft de verbouwing, deze is in volle gang. Onlangs zijn alle muren gestuct, door Gerritsen stucadoors, en is de electra vervangen door Dennes Curré. Er wordt een nieuw plafond geïnstalleerd en er zal een nieuwe pui worden geplaatst. Aansluitend zal er een nieuwe vloer worden gelegd door Jeroen van der Linden. Wij proberen zo veel mogelijk gebruik te maken van lokale partijen, zodat we in deze moeilijke tijd de plaatselijke ondernemers steunen. De investeringen inzake bovenstaande zijn voorgelegd aan onze kascommissie en deze hebben hiertegen geen bezwaar gemaakt. Op dit moment wordt alles betaald uit het eigen vermogen van de Dierensche Boys, dit kan omdat we financieel gezond zijn. We zijn ons nog aan het oriënteren op het eventueel gebruik maken van een lening.

  Wellicht is dit niet nodig voor de verbouwing van de kantine, maar misschien straks wel nodig voor de verbouwing van de kleedkamers.

   

  Algemene zaken

  100-jarig bestaan

  Hiervoor waren er grootse plannen, maar deze zijn door Covid-19 in het water gevallen. Toch zijn we nog steeds van mening dat dit echt nog gevierd moet worden. Als de regels weer versoepeld worden dan zullen wij gaan kijken wat de mogelijkheden zijn en zullen wij u hiervan op de hoogte houden.

   

  Er zijn weinig mogelijkheden voor activiteiten op dit moment vanwege Covid-19, maar wij hebben er vertrouwen in dat dat goed gaat komen in de toekomst en hopen u dan weer te verwelkomen in een prachtig gerenoveerd sportcomplex.

   

  Wat we wel hebben gedaan in de afgelopen periode is voor de jeugd wat onderlinge toernooitjes georganiseerd, hierbij hebben wij alle jeugdleden voorzien van onder meer een heerlijke chocoladeletter.

  Wij zijn bezig met een leuk presentje voor de volwassen leden, let op: dit wordt een collectors item.

   

  Commerciële zaken

  Buiten inkomsten uit de sponsorovereenkomst met ING, deze is wederom voor 3 jaar verlengd, slaagt de club er niet goed in om andere inkomstenbronnen aan te boren. Het bestuur heeft dringend behoeft aan iemand die binnen het bestuur de PR-zaken op zich neemt. Een overzicht van mogelijkheden om de club te sponsoren met bijbehorende tarievenlijst is beschikbaar, het ontbreekt alleen aan een goede uitvoering.

  Wel is het leuk om te vermelden dat er een nieuwe hoofdsponsor is voor ons 1e elftal, te weten “Gerritsen Stucadoors”.

   

  Tot slot

  Wij danken alle leden en vrijwilligers voor hun vertrouwen in Dierensche Boys. Wij hopen jullie zo spoedig mogelijk weer fysiek te kunnen ontmoeten op ons vernieuwde sportcomplex en te proosten om ons 100-jarig bestaan.