• De notulen van de ALV zijn gereed. Deze is op te vragen bij Nanette Zwierenberg via de e-mail (nanettezwierenberg@outlook.com).