Opzeggen lidmaatschap

U kunt het lidmaatschap opzeggen voor 1 juli van het lopende voetbalseizoen per mail aan: ledenadministratie@dierenscheboys.nl of per ondertekende brief.

De brief kan gezonden worden aan:
v.v. Dierensche Boys
Admiraal Helfrichlaan 95
6952 GD Dieren.

Een voetbalseizoen loopt van 1 juli tot 1 juli.
Indien de opzegging niet voor 1 juli van het lopende voetbalseizoen binnen is dan bent u het gehele seizoen contributie verschuldigd.
Indien het lidmaatschap gedurende het seizoen opgezegd wordt, dan dient de contributie voor het restant van het seizoen alsnog voldaan te worden.