Raad van Bemoeials

Geplaatst op Geplaatst in Bestuur

Tijdens de laatste ledenvergadering heeft het bestuur aangegeven meer te willen weten over wat er speelt binnen de vereniging. Daarom wil zij een soort Raad van Advies/Toezicht oprichten. Deze Raad is een afspiegeling van de vereniging. Niet alleen spelers maar ook ouders, oud-spelers en sponsors zijn vertegenwoordigd in dit orgaan. Zij komen 3 tot 4 keer per jaar bijeen om het bestuur te informeren en adviseren over alles wat er speelt binnen de verenging.
Natuurlijk zou het beter zijn als bestuursleden zich meer laten zien binnen de vereniging en zichzelf direct laten informeren. Maar het combineren van het bestuurswerk met het gezinsleven, drukke banen en andere sociale verplichtingen maakt het onmogelijk om daarvoor genoeg tijd vrij te maken. Gelukkig tonen de meeste leden daar begrip voor.
Maar het laat onverlet dat een bestuur alleen maar de goede beslissingen kan nemen als zij goed geïnformeerd is. Vanuit die behoefte is dit idee ontstaan.
Denk je ook dat het bestuur beter kan functioneren als het beter ge├»nformeerd is en denk jij dat je het bestuur daarbij kunt helpen? Stel je dan beschikbaar als kandidaat voor de Raad van Advies/Toezicht, of zoals je het ook zou kunnen noemen: “de Raad van Bemoeials”. Meld je aan bij een van de bestuursleden.

Marc Pijpers,
voorzitter