Situatie kunstgrasveld

Geplaatst op Geplaatst in Bestuur, Voetbal

In de afgelopen periode is gebleken dat er problemen zijn met de waterafvoer op het kunstgrasveld (veld 5), waarop onze vereniging traint en speelt. Naar dit probleem is onderzoek gedaan en er ligt inmiddels een (concept) rapportage van ISA sport waarin een aantal conclusies worden getrokken. Uit het onderzoek is gebleken dat de waterafvoer van de mat onvoldoende is en niet voldoet aan de norm. Het komt er op neer dat de oorzaak zo goed als zeker ligt in de toplaag die een verdichting veroorzaakt waardoor de waterdoorlatendheid van de mat onvoldoende is en niet voldoet.

In de rapportage worden ook mogelijke oplossingsrichtingen geadviseerd. Het is in ieder geval duidelijk dat, welke oplossing uiteindelijk ook wordt gekozen, deze pas in de zomerperiode kunnen worden uitgevoerd.

Om het veld de komende periode zo goed mogelijk bespeelbaar te houden is vanuit ISA sport een onderhoudsmaatregel geadviseerd die tijdelijk effect kan sorteren: het loswoelen van de toplaag met een zogeheten kriebeleg. Dit moet naar verwachting een positief effect geven op de ontwatering. Deze onderhoudsmaatregel is inmiddels uitgevoerd en wordt de komende maanden eventueel herhaald.