Marc Pijpers

Marc Pijpers is de voorzitter van onze vereniging. Specifieke aandachtspunten van Marc zijn het onderhouden van de interne en externe relaties. Marc heeft geen voetbalachtergrond, maar wel de nodige bestuurlijke kwaliteiten. Hij is onder meer directeur van De Meteoor geweest.

Nanette Zwierenberg

Nanette is als secretaris verantwoordelijk voor de administratieve zaken binnen het bestuur. Ook is zij verantwoordelijk voor de PR zaken die ondergebracht zijn in de PR commissie.
Nanette is al jarenlang vrijwilliger bij v.v. Dierensche Boys o.a. als leidster.

Ellen Oost-Kolkman

Ellen is als penningmeester verantwoordelijk voor de gezonde financiële huishouding van de vereniging. Zij stuurt de financiële commissie aan waarin zaken als boekhouding, inning gelden en belasting technische zaken ondergebracht zijn. Ellen voetbalt zelf niet, maar haar zoontje speelt in de jeugd.

Jeremy Reichert

Jeremy is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de voetbaltechnische zaken.
Hij houdt zich, samen met de Technische Commissie, o.a. bezig met het voetbaltechnische beleid en het samenstellen van de teams en het kader binnen v.v. Dierensche Boys.

André Bronkhorst

Als bestuurslid Algemene Zaken heeft André de verantwoordelijkheid over de kantine, activiteiten e.d. André is zelf actief als barkeeper in het clubhuis en ook loopt hij regelmatig achter de oud papier wagen.

Sjaak Corbijn

Sjaak is verantwoordelijk voor het onderhoud, beheer en vernieuwing van de gebouwen en terreinen. Na een loopbaan als speler van de selectie is Sjaak ook enkele jaren grensrechter en KNVB scheidsrechter geweest.

Sabine Fennemann

Sabine is als bestuurslid Financiële Zaken verantwoordelijk voor de inkomsten van onze vereniging. Hieronder vallen de inkomsten uit de contributies, maar natuurlijk ook die vanuit de sponsoring. Sabine voetbalt zelf niet, maar haar zoontje speelt in de jeugd bij onze vereniging.