• Wordt lid bij ons

   Competitie
 • Vereniging

 •  

  Tommy Verwoerdt: Financiële zaken

  Tommy is als bestuurslid Financiële Zaken verantwoordelijk voor de inkomsten van onze vereniging. Hieronder vallen de inkomsten uit de contributies, maar natuurlijk ook die vanuit de sponsoring.


  Nanette Zwierenberg: 
  Secretaris

  Nanette is als secretaris verantwoordelijk voor de administratieve zaken binnen het bestuur. Ook is zij verantwoordelijk voor de PR zaken die ondergebracht zijn in de PR commissie.
  Nanette is al jarenlang vrijwilliger bij v.v. Dierensche Boys o.a. als leidster.

  Tel: 06-13450940

   
  Christel Sas: Coördinator verenigingswerk

  Christel Sas is coördinator verenigingswerk. Vragen voor wat betreft vrijwilligerswerk binnen de vereniging kunnen bij Christel terecht.


  Sjaak Corbijn: Onderhoud

  Sjaak is verantwoordelijk voor het onderhoud, beheer en vernieuwing van de gebouwen en terreinen. Na een loopbaan als speler van de selectie is Sjaak ook enkele jaren grensrechter en KNVB scheidsrechter geweest.

  Tel: 06-20760540


  Kirsten Kok: 
  Algemeen lid bestuur

  Kirsten is momenteel druk om de website te vernieuwen en wil daarna proberen om meer jeugdleden aan te trekken. Kirsten voetbalt zelf niet, haar man is trainer van de O13 en hun beide zoontje spelen in de jeugdmaar haar zoontje speelt in de jeugd.

   

   

  Vacature: Voorzitter

  Vacature: Voetbal Technische Zaken

  Het bestuurslid VTC houdt zich, samen met de Technische Commissie, o.a. bezig met het voetbaltechnische beleid en het samenstellen van de teams en het kader binnen v.v. Dierensche Boys.

   

   

   

 • Vertrouwenspersoon

  Iedereen bij Dierensche Boys moet met plezier kunnen voetballen. Toch kunnen er zich ook bij onze vereniging ongewenste zaken voordoen zoals bijvoorbeeld agressie, seksuele intimidatie, discriminatie of ernstige pesterijen. Vaak kan men deze zaken gelukkig prima bespreken met een trainer, leider of bestuurslid en wordt het probleem opgelost.
  Als het niet lukt om dit met direct betrokkenen te bespreken of als de oplossing niet naar tevredenheid is, kan men terecht kan bij een persoon, die buiten de leiding staat en die een geheimhoudingsplicht heeft; een vertrouwenspersoon.

  Wat doet een vertrouwenspersoon?

  • Behandelen van vragen, problemen of klachten waar je nergens mee terecht kunt en waarvan je niet weet wat je er mee aan moet, zoals pesten of ongewenst gedrag.
  • Aanspreekpunt voor spelers, ouders, bestuursleden en vrijwilligers van de vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag.
  • Bemiddeling naar aanleiding van de melding en ondersteunen in het verdere verloop van de melding.
  • Beantwoording van vragen en verwijzing naar hulpinstanties.
  • (Anonieme) registratie van meldingen en jaarlijkse (anonieme) rapportage aan het bestuur van de vereniging.
  • Gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van ongewenst gedrag.

  De vertrouwenspersoon heeft een luisterend oor en geheimhoudingsplicht.

   Marjan Vreugdenhil is de vertrouwenspersoon bij v.v. Dierensche Boys. Zij werkt al 16 jaar met veel plezier als jobcoach. Zij begeleid jongeren met een Wajong status naar werk en begeleid hen ook op het werk.

   

   

 • Voetbal Technische Zaken

  Voetbaltechnische Zaken (VTC)

  Vacature                 :              Bestuurslid VTC/Voorzitter VTC

  Kirsten Kok              :              Algemeen Lid

  Ed van Zon              :              coördinator Senioren

                                                Tel: 06-57157193  E-mail: ej.zon van@chello.nl

   Niels Corbijn            :              Coördinator Junioren    

                                                Tel: 06-11710975  E-mail: n.corbijn@chello.nl

   Jasper Budel            :              Coördinator pupillen

   

   

   

  Wedstrijd secretariaat en scheidsrechter coördinator

  Jelle Welgraven        :              Ad Interim wedstrijd secretaris

  vacature                  :              Scheidsrechter coördinator

 • Algemene Zaken

  Kantinecommissie

   

  Activiteitencommissie