Vertrouwenspersoon

Iedereen bij Dierensche Boys moet met plezier kunnen voetballen. Toch kunnen er zich ook bij onze vereniging ongewenste zaken voordoen zoals bijvoorbeeld agressie, seksuele intimidatie, discriminatie of ernstige pesterijen. Vaak kan men deze zaken gelukkig prima bespreken met een trainer, leider of bestuurslid en wordt het probleem opgelost.
Als het niet lukt om dit met direct betrokkenen te bespreken of als de oplossing niet naar tevredenheid is, kan men terecht kan bij een persoon, die buiten de leiding staat en die een geheimhoudingsplicht heeft; een vertrouwenspersoon.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

  • Behandelen van vragen, problemen of klachten waar je nergens mee terecht kunt en waarvan je niet weet wat je er mee aan moet, zoals pesten of ongewenst gedrag.
  • Aanspreekpunt voor spelers, ouders, bestuursleden en vrijwilligers van de vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag.
  • Bemiddeling naar aanleiding van de melding en ondersteunen in het verdere verloop van de melding.
  • Beantwoording van vragen en verwijzing naar hulpinstanties.
  • (Anonieme) registratie van meldingen en jaarlijkse (anonieme) rapportage aan het bestuur van de vereniging.
  • Gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon heeft een luisterend oor en geheimhoudingsplicht.

 

Marjan Vreugdenhil is de vertrouwenspersoon bij v.v. Dierensche Boys. Zij werkt al 16 jaar met veel plezier als jobcoach. Zij begeleid jongeren met een Wajong status naar werk en begeleid hen ook op het werk.

Als er vragen/opmerkingen/problemen zijn neem dan gerust contact met mij op via onderstaande gegevens:

marjanmjv@xs4all.nl

06-49930826