Wijzigingen samenstelling bestuur

Geplaatst op Geplaatst in Bestuur

Met ingang van 1 januari draait Nanette van Zon mee als kandidaat bestuurslid. Het is onze bedoeling dat Nanette de functie van Secretaris op zich gaat nemen. Nanette heeft te kennen gegeven deze functie te ambiëren. Daar zijn we als bestuur bijzonder blij mee. We verwachten dat Nanette met haar kennis en ervaring in staat is een belangrijke rol te vervullen binnen het bestuur. Tijdens de eerstvolgende Ledenvergadering hopen we haar dan ook voor te kunnen dragen aan de leden voor de formele beëdiging.
Dat betekent dat Henk Haverkamp zijn functie als Secretaris zal overdragen aan Nanette en zich zal terugtrekken uit het bestuur. De functie bestuurslid Voetbal Technische Zaken blijft vooralsnog vacant. De taken worden ook de komende tijd waargenomen door de overige bestuursleden. Indien er mensen belangstelling hebben voor deze boeiende functie dan worden ze verzocht contact op te nemen met ondertekende,

Marc Pijpers
marcpijpers@gmail.com
06- 23 500 522