Dierensche Boys

Gedragscode

De regels in de Gedragscode gelden voor iedereen die zich op de sportaccommodatie bevindt en ook bij uitwedstrijden. Het niet naleven van deze regels zal leiden tot correctiemaatregelen. Dit in overleg met en door het bestuur en het overige kader. De Gedragscode bestaat uit de volgende regels:

1. Ieder lid vanaf 18 jaar en de ouder/verzorger van leden jonger dan 18 jaar hebben een inspanningsplicht van tenminste 12 uur per voetbalseizoen t.b.v. de vereniging.

2. Contributiebetaling is verschuldigd over een heel voetbalseizoen. Een seizoen loopt van 1 juli tot 1 juli. Opzeggen kan d.m.v. een ondertekende brief of e-mail vóór aanvang van het nieuwe voetbalseizoen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@dierenscheboys.nl). Bij het structureel niet nakomen van de contributiebetaling wordt in eerste instantie een verbod opgelegd voor deelname aan alle verenigingsactiviteiten (dus bijv. ook trainingen en wedstrijden). Wordt de contributieachterstand, na overleg met het bestuur, binnen een afgesproken termijn nog niet voldaan dan worden aanvullende maatregelen getroffen. Dit kan uiteindelijk leiden tot een royement. Het is de verantwoordelijkheid van ieder lid en donateur om wijzigingen in adres/bankgegevens/e-mailadres/telefoonnummer/mobiel nummer per e-mail door te geven aan: ledenadministratie@dierenscheboys.nl

3. Pesten, intimidatie, discriminatie, molestatie en andere ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.

4. Vandalisme aan de accommodatie (clubhuis, velden, dug-outs, e.d.), voetbalmaterialen en andermans eigendommen wordt niet getolereerd.

5. Grof en kwetsend taalgebruik (ziektes, “vleeswaren”, e.d.) wordt niet geaccepteerd.

6. Gebruik van hard- en softdrugs is ten strengste verboden.

7. Overmatig drankgebruik wordt niet toegestaan.

8. Meenemen van glaswerk buiten het clubhuis of buiten het aangrenzend terras is niet toegestaan.

9. Meegebrachte alcoholische dranken mogen niet worden genuttigd in het clubhuis, in de kleedkamers of elders op de accommodatie.

10. Roken in het clubhuis, in de kleedkamers en andere gebouwen is niet toegestaan i.v.m. gezondheid en brandveiligheid. Roken rondom de gebouwen / buiten is alleen toegestaan in de aangegeven zones.

11. Auto’s en motorfietsen horen op het parkeerterrein in de daarvoor bestemde vakken. Scooters en (brom)fietsen horen in de aanwezige fietsenrekken.

12. Afval (koffiebekers, drinkflesjes etc.) moet in de prullenbak worden gegooid.

13. De vereniging is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van uw eigendommen.

14. Het speelveld, de daarbij horende instructiezones incl. dug-outs mogen gedurende de wedstrijd alléén betreden worden door spelers en begeleiders die deelnemen aan de wedstrijd (KNVB).

15. Aanstootgevend gedrag of wangedrag van toeschouwers, spelers en begeleiders wordt niet geaccepteerd.

16. Ouders / verzorgers dienen zich als toeschouwer te gedragen en niet als trainer, elftalleider of scheidsrechter.

17. Gebruik van alcohol, drugs en vuurwerk in en rondom het speelveld is niet toegestaan (KNVB).

18. Trainers, elftalleiders, verzorgers en spelers worden geacht niet te roken gedurende de wedstrijd (KNVB).

19. Roken in sportkleding is niet toegestaan.

20. Drinken van alcohol in sportkleding is niet toegestaan.

21. Sieraden, horloges e.d. mogen niet worden gedragen gedurende de training en wedstrijd i.v.m. veiligheid.

22. Mobiele telefoons en andere media dienen gedurende de training en wedstrijd in de kleedkamer uit te staan. In een noodsituatie kan hiervan worden afgeweken in overleg met de trainer of elftalleider.

23. Voetbalschoenen en andere materialen moeten buiten de gebouwen worden schoongemaakt.

24. Douchen is verplicht na iedere training en wedstrijd i.v.m. hygiëne. De begeleiding van het elftal ziet hierop toe.

25. Sportkleding en andere (voetbal)materialen moeten met respect en zorg worden behandeld en worden opgeruimd. De begeleiding van het elftal ziet hierop toe.

26. Kleedkamers moeten schoon en droog worden achtergelaten. De begeleiding van het elftal ziet hierop toe.

27. Indien niet aan een training kan worden deelgenomen dan uiterlijk vóór 17:00 uur op de trainingsdag afbellen bij de trainer.

28. Indien niet aan een wedstrijd kan worden deelgenomen dan uiterlijk donderdagavond vóór 21:00 uur afbellen bij de elftalleider of trainer.

29. Indien door omstandigheden de afmelding niet kan plaatsvinden dan dient de speler of ouder / verzorger te bellen met de elftalleider waar en wanneer de eerstvolgende wedstrijd plaatsvindt.