Dierensche Boys

Al sinds de jaren zestig huren de beide Dierense verenigingen het hoofdveld van sportpark  Het Nieuwland inclusief tribune en veldverlichting. Echter zonder officiële overeenkomsten  en overdracht en eenzijdig door de gemeente Rheden bepaald, behoren ‘plotseling’ de  tribune en de veldverlichting niet meer bij de veldinventaris. 

De tribune is/was er niet alleen voor de Dierense verenigingen en hun leden. De tribune was  jarenlang óók een zitgelegenheid voor alle bezoekers van het sportpark; denk hierbij aan  ouders en grootouders bij het schoolvoetbaltoernooi. Toeschouwers konden hier ook  beschutting zoeken tegen de regen of tegen de warme zon. 

De gemeente Rheden is als eigenaar van de tribune jarenlang in gebreke gebleven voor  deugdelijk onderhoud en hiermee nalatig. Hiermee heeft de gemeente Rheden als eigenaar  van de tribune mensen blootgesteld aan gevaarlijke situaties en verzuimd om tijdig een  veilige situatie te creëren, ondanks dat de verenigingen de gemeente Rheden hierop  herhaaldelijk hadden gewezen. 

De verenigingen hebben, ondanks dat zij niet eigenaar zijn van de tribune wél klein  onderhoud gepleegd, ondanks dat de gemeente Rheden hiervoor niet structureel financiële  middelen ter beschikking heeft gesteld. Slechts één keer heeft de gemeente Rheden een  geldbedrag overgemaakt naar een vereniging voor onderhoud. 

Door deze nalatigheid en het verzuim in onderhoud verkeert de tribune nu in een dergelijke  staat, dat er een onveilige situatie is én dat de kosten voor renovatie en/of sloop vrijwel gelijk  zijn (geworden) aan nieuwbouw. De verenigingen zijn gematigd positief dat de gemeente  Rheden bereid is om in september 2024 verder te praten over eventuele alternatieven. Maar,  betreuren tegelijkertijd dat de gemeente Rheden zo lang getalmd heeft met onderhoud of  renovatie dat, gegeven de huidige financiële positie van de gemeente Rheden, voor hen  sloop van de tribune alleen als enige optie overblijft. 

Bestuur v.v. Dierensche Boys

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *